Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


Informatie

Informatieboekje, editie april 2010

Het blijkt dat er een groot gebrek is aan goede informatie. Onze ervaring is dat als men Nuon, Essent, Eneco of Delta belt, men mensen aan de telefoon krijgt die niet goed geïnformeerd zijn en dat men daardoor van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Daarom heeft de werkgroep een informatieboekje gemaakt.In dit boekje staat alles wat u moet weten over meters van Nuon, Essent, Eneco en Delta of zelf een meter aanschaffen.
Inmiddels is er een nieuwe versie van ons informatieboekje beschikbaar, editie april 2010!

Informatieboekje01

Het informatieboekje kost slechts € 12.50 per stuk
inclusief verzendkosten.

Voor bestellen het Bestelformulier invullen EN het bedrag overmaken op:


girorekeningnr. 689 14 90
t.n.v. J.D. Slager
Wirdum
o.v.v. informatieboekje WZF


Inhoudsopgave 10e editie april 2010

INHOUD

1. Inleiding
2. Elektriciteit uit zonlicht

3. Zonnestroom, hoe krijg je het?
a. Technisch
b. Kosten
c. tips en aanwijzingen

4. Meters
a. Productiemeter
b. hoofdmeter / teruglevermeter
c. slimme meters
d. saldering
e. kosten

5. Subsidies
a. Rijkssubsidies
b. provinciaal en gemeentelijk

6. Enkele voorbeeldberekeningen

7. Nuttige begrippen, adressen en literatuur