Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


Bestelformulier

Informatieboekje

Voor bestellen van het informatieboekje dient u voor de juiste adresgegevens onderstaand formulier in te vullen en het bedrag ad € 12,00 over te maken op girorekening 6891490 t.n.v. Dhr. J.D. Slager te Wirdum o.v.v. Informatieboekje:

Adresgegevens

Aanhef:
Naam:
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer: